Zpět do Koncertů

17. European Student Convention

16.2.2009 od 19:00

17. European Student Convention (v rámci předsednictví ČR Radě EU), Betlémská kaple

B. Smetana – J. H.: Vltava, koncertní fantasie pro harfu
J. S. Bach: Air
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob (Allegro)
G. F. Händel: Koncert pro harfu a orchestr B dur (Allegro)
A. Dvořák: Dva valčíky
L. Janáček: Gavotta
P. I. Čajkovskij: Valse
J. Strauss: Pizzicato polka
E. Grieg: Z časů Holbergových (Finale)

Zbyňka Šolcová – harfa
Jan Šrámek – dirigent

NAPSAL(a) Tomas Lapsansky

Zpět do Koncertů

17. European Student Convention

od 19:00

17. European Student Convention, Bethlehem Chapel

B. Smetana – J. H.: Vltava River, Concert fantasy for harp
J. S. Bach: Air
A. Vivaldi: Four Seasons (Allegro)
G. F. Händel: Concert for harp and orchestra B dur (Allegro)
A. Dvořák: Two waltzes
L. Janáček: Gavotta
P. I. Čajkovskij: Valse
J. Strauss: Pizzicato polka
E. Grieg: From Holbergov’s Times (Finale)

Zbyňka Šolcová – harp
Jan Šrámek – conductor

NAPSAL(a) Tomas Lapsansky